top of page

FOCENÍ NOVOROZENCŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. února 2020

 

Ivana Messeri photography

IČ: 08482071

 

 

 

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u MmB, Malinovského nám.3, Brno

pod č.j. MMB/0369797

adresa provozovny: Brno, Běly Pažoutové 1, 62400

Nejsem plátce DPH

 

 

 1. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 

1.1. OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

 

 • objednat se lze prostřednictvím kontaktního formuláře na mém webu, emailem nebo telefonicky

 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

       a klient objednáním služeb přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady

 

 • zároveň je klient srozuměn s autorským přístupem a fotografickým stylem fotografky

 • na závaznou rezervaci termínu se vztahuje rezervační poplatek1000,- Kč, který je v případě změn možné využít na nový termín

 • zbývající část ceny předmětu plnění je splatná v den fotografování dle ceníku platného v den uzavření smlouvy převodem na účet fotografky

 • pokud by změnou objednávky ze strany klienta (např. přiobjednání fotoproduktů) vznikla vyšší cena předmětu plnění, předem dohodnutý doplatek uhradí klient převodem na účet fotografky

 

 

1.2. OBJEDNACÍ LHŮTA

 

• objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografky

• novorozenecké focení je nutné rezervovat nejlépe ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá přes sms co nejdříve po narození miminka)

 

 

 

1.3. ZRUŠENÍ REZERVACE

 

• pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo emailem        fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

 

• klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů

• také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

 

 

 

 

 

 

 

2. CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 

2.1. CENA SLUŽEB

 

• cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným ceníkem ke dni klientovi objednávky

 

2.2. SPLATNOST CEN

 

• cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení převodem na účet

• cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či

   tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena v nejkratší možné době po objednání

• nedojde-li k zaplacení případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku,

   vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

 

 

 

 

 

 

3. FOTOGRAFOVÁNÍ

 

3.1. REALIZACE FOCENÍ

 

• focení probíhá pouze v pracovních dnech od pondělí do pátku na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to v prostorech fotoateliéru. Focení o víkendech a svátcích je    možné pouze s příplatkem dle aktuálního ceníku.

 

3.2. DOBA FOCENÍ

 

• doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

• pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení

• opozdíli se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn

  fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit

v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je ZAKÁZÁNO pořizovat

   jakkýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa

 

 

 

 

 

4. VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 

4.1. VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 

• do 5ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

• náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem    ke zvolenému balíčku

• dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla

   dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

 

4.2. ZASLÁNÍ VÝBĚRU K RETUŠI

 

• zaslané náhledy fotografií slouží pouze pro klientovu osobní potřebu k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit

• vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 2. týdnů od jejich obdržení

• pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

• objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné

 

 

5. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

5.1. DODACÍ LHŮTA FOTOGRAFIÍ

 

• doba dodání fotografií v el. verzi je 4 - 8 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě a úhradě faktury, nikoliv od data focení!!!

 

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 

• při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku

• pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 2. týdnů od zaslání náhledů,

   automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě

• pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky

• upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 

5.2. PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

• hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi na jejich emailovou adresu

• tištěné fotografie jsou doručené na adresu přímo od tiskaře prostřednictvím České pošty dle aktuálního ceníku

• fotografie je možné převzít i na USB nosiči za příplatek

 

 

 

 

6. ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

6.1. FORMÁT FOTOGRAFIÍ

 

• zpracované fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)

 

 

6.2. RETUŠE

 

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas,

 • kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance, zjemnění a sjednocení pleti

 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se

 • kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence.

 • u těhotných maminek po dohodě upravím faldíky nebo dvojitou bradu, zmírním vrásky a

 • odstraním strie, případně jizvy či znaménka.

 • reportážní fotografie (křest, externí rodinné focení) obsahují jen základní úpravu a nejsou hloubkově retušovány

 

6.3. SPECIÁLNÍ RETUŠ

 

 • pokud si přejete větší úpravy jako je odstranění vrásek, kruhů pod očima, bělení zubů, zeštíhlení postavy, náročnější retuš pleti atd., je toto možné po dohodě s fotografem za příplatek dle časové náročnosti. 

 • tyto požadavky je nutné sdělit fotografovi během focení, nejpozději však při zaslání výběru z neupravených náhledů k retuši

 

 

6.4. VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK, REKLAMACE

 

• fotografie tisknu u ověřeného dodavatele

• reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby

   (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

• nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

• pokud si budete přát tisk fotografií nad rámec vybraného balíčku, popř. tisk fotoobrazu,

   doporučuji Vám objednat tisk přímo u mě. V případě Vaší nespokojenosti s výsledným tiskem u jiného dodavatele, není toto chybou fotografa

 

6.5.  ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 

• všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob

   (tzv. GDPR)

• pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

• odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku

• pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat

 

6.6. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 

 • všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.

 

 

6.7. AUTORSKÁ PRÁVA

 

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

bottom of page